IN­TER­CLU­BES RE­NAULT

Clasicos Exclusivos - - NOTICIAS -

El Re­nault 9 y 11 Club, el Club Re­nault 12 Es­pa­ña y el Club de Ami­go del R21 or­ga­ni­zan pa­ra el pró­xi­mo 19 de oc­tu­bre la VI Con­cen­tra­ción In­ter­clu­bes Re­nault, en Ber­nuy de Po­rre­ros (Se­go­via). In­fo: www.re­nault11.mfo­ros.com o www.clu­bre­nault12es­pa­na.es.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.