Pi­ña con yo­gur y fru­tas va­ria­das IN­GRE­DIEN­TES (4 per­so­nas)

Cocina Diez - - Cocina De Temporada Postres -

1 pi­ña 2 kiwis 2 plá­ta­nos 2 na­ran­jas 20 g de azú­car con­fi­ta­das 2 yo­gu­res grie­gos 2 dl de na­ta pa­ra mon­tar

Guin­das

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.