Car­ni­ce­ría Co­re­lla

Cocina Diez - - Cocina Novedades -

Ca­rrer Valldoreix, 22. Sant Cu­gat del Va­llès. Bar­ce­lo­na. Tel.: 936 743 182. co­re­lla.cat Tam­bién en el lo­cal 54 del Cen­tro Co­mer­cial Sant Cu­gat (Av. Via Au­gus­ta, 2-14).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.