¡Me­nu­do cor­te!

Cocina Diez - - Cocina Novedades -

Pon un to­que de co­lor en tu co­ci­na con las ta­blas de cor­tar de cris­tal de Dar­na. El kit in­clu­ye dos cu­chi­llos de ace­ro inoxi­da­ble con es­mal­ta­do de re­si­na an­ti­ad­he­ren­te, cues­ta 17,95 €, y tie­nes un mon­tón de mo­de­los pa­ra ele­gir, con for­ma de gra­na­da, co­li­flor, me­lón...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.