Art­hur Zang

(CA­ME­RÚN)

Conde Nast Traveler (Spain) - - MUNDO TRAVELER -

IN­VEN­TA LA PRI­ME­RA TA­BLE­TA TÁC­TIL MÉ­DI­CA DE ÁFRI­CA PA­RA DIAG NOS­TI­CAR EN­FER­ME­DA DES CAR­DÍA­CAS Unos 22 mi­llo­nes de ca­me­ru­ne­ses su­fre hi­per­ten­sión y hay me­nos de 50 es­pe­cia­lis­tas del co­ra­zón en el país ale­ja­dos de zo­nas ru­ra­les.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.