EL FO­TÓ­GRA­FO DE MAUTHAUSEN

Cosmopolitan España - - Li­kes -

Ma­rio Ca­sas in­ter­pre­ta a Fran­cis­co Boix, el co­mu­nis­ta es­pa­ñol que re­tra­tó el ho­rror na­zi (26 de oc­tu­bre).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.