Ex­pla­na­da de las Mez­qui­tas.

deViajes - - RUTA -

Cú­pu­la de la Ro­ca, un sím­bo­lo de la ciu­dad. Vis­tas de la ciu­dad de Je­ru­sa­lén.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.