FLAN­DES

DUL­CES SOU­VE­NIRS PA­RA EL PA­LA­DAR

deViajes - - SUMARIO -

EL CA­CAO, SE­MI­LLA ORI­GI­NA­RIA DE AMÉ­RI­CA SE COM­BI­NÓ EN EU­RO­PA CON LE­CHE DAN­DO LU­GAR AL CHO­CO­LA­TE. QUIÉN ME­JOR PA­RA NA­RRAR­TE ES­TA HIS­TO­RIA DE SA­BO­RES QUE LA CU­NA CHO­CO­LA­TE­RA MUN­DIAL: FLAN­DES

MO­DA

ES­TI­LO DE VI­DA

AR­QUI­TEC­TU­RA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.