Llé­va­la de fies­ta

deViajes - - TENTACIONES -

Con es­te ves­ti­do de Di­vi­na Pro­vi­den­cia vas a triun­far. Es ap­to pa­ra to­das las ta­llas, y re­sul­ta muy fa­vo­re­ce­dor. 115 €. www.di­vi­na­pro­vi­den­cia.com.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.