VI­SI­TA A LA RU­LA

deViajes - - ESCAPADAS -

Es­te es el sis­te­ma de subas­ta a la ba­ja del pes­ca­do que se prac­ti­ca en la lon­ja de Ri­ba­de­se­lla. Hay una vi­si­ta guia­da pa­ra co­no­cer el pro­ce­so, don­de des­cu­bri­rás tam­bién la his­to­ria ma­ri­ne­ra de la vi­lla, así co­mo las ar­tes ar­te­sa­na­les de pes­ca, co­mo pa­lan­gre, ma­lla, cea­zu, nan­sa o chin­cho­rra. www.ri­ba­de­se­lla.es.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.