CA­TE­DRAL

deViajes - - DE TAPAS -

La jo­ya de Tu­de­la se eri­gió so­bre el so­lar que ocu­pa­ba la Mez­qui­ta Ma­yor y es­tá de­cla­ra­da Mo­nu­men­to Na­cio­nal des­de 1884. Des­ta­can la por­ta­da prin­ci­pal o Puer­ta del Jui­cio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.