Ros­ca pa­ra fil­tros

Digital Camera - - EQUIPAMIENTO -

to­dos los ob­je­ti­vos de es­te gru­po acep­tan fil­tros de ros­ca y adap­ta­do­res pa­ra fil­tros cua­dra­dos. La ros­ca del fil­tro sue­le ser gran­de, nor­mal­men­te de 77 mm, aun­que la del sig­ma 10-22mm es de 82 mm.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.