Car­men

DT - - MUST -

“Car­men”, la es­pa­ño­la in­mor­tal crea­da por Me­ri­mée, en­tra en el s. XXI en es­te ba­llet de Vic­tor Ulla­te ale­ja­do del cos­tum­bris­mo que se pre­sen­ta en Tea­tros del Canal de Madrid has­ta el 17 de sep­tiem­bre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.