Cinc per cinc

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ON -

En la se­va se­go­na edi­ció, el fes­ti­val de veus fe­me­ni­nes FemPop té pai­sat­ge es­tel·lar: el cas­tell de Mont­ju­ïc. Hi pas­sa­rà la can­tau­to­ra de cul­te Jo­sep­hi­ne Fos­ter (fo­to) i noms una mi­ca menys cone­guts, però re­co­ma­na­bles. Cinc per cinc eu­ros. Dis­sab­te, 26 de maig, des de les 12.00 fins a les 19.40 ho­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.