Duo sin­tè­tic de cul­te

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ON -

Liz Wen­del­bo i Se­an McB­ri­de són Xe­no & Oak­lan­der, equip d’elec­trò­ni­ca mi­ni­ma­lis­ta amb àni­ma pop que sap fer bri­llar la ma­qui­nà­ria ana­lò­gi­ca. El seu di­rec­te de di­ven­dres, 25 de maig, a Razz­ma­tazz 3 se­rà un es­pec­ta­cle apas­si­o­nant. Tam­bé to­quen Obli­que & Car­los Bayo­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.