Una ar­tis­ta i (una au­to­ra) a re­vi­sar

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ON -

So­bre Ca­mi­lle Clau­del, gran es­cul­to­ra, més cone­gu­da per des­grà­cia com «l’amant d’Au­gus­te Ro­din», hi ha bo­nes pel·lí­cu­les (del 1988 i el 2013), com tam­bé una bo­na no­vel·la: El ves­tit blau (Pa­gès Edi­tors / Pe­ri­fé­ri­ca), de l’au­to­ra es­pe­ci­a­lit­za­da en re­trats his­tò­rics Mic­hè­le Des­bor­des.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.