EL+

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - M IRAR -

Text, di­rec­ció, re­par­ti­ment i es­pai es­cè­nic com­po­nen un gran exer­ci­ci te­a­tral.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.