- En fa­mí­lia

La Tam­bo­ri­na­da ocu­pa diu­men­ge, 27, el parc de la Ciu­ta­de­lla amb qua­tre es­ce­na­ris fi­xos i ac­tu­a­ci­ons iti­ne­rants per a una tren­te­na d’es­pec­ta­cles i 60 ta­llers. Els nens no sa­bran per on co­men­çar

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Ac­tu­a­ci­ons iti­ne­rants i ta­llers en la no­va edi­ció de La Tam­bo­ri­na­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.