El que no t’hau­ri­es de per­dre. I el que fa­ràs bé d’evi­tar.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Phe­no­me­na pre­sen­ta un pro­gra­ma do­ble de mad doc­tors del ter­ror dels anys 30: El hi­jo de Frankens­tein (fo­to), amb el gran Bo­ris Kar­loff, i La is­la de las al­mas per­di­das, amb el no menys gran Char­les Laugh­ton com el Dr. Mo­re­au. Dis­sab­te, 28, 15.30 h, per 8 eu­ros.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.