Rick Ast­ley, massa hi­gi­è­nic

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

L’èxit, fa dos anys, del disc 50 de­via aga­far des­pre­vin­gut l’ídol pop dels 80. Ara in­ten­ta re­pe­tir la ju­ga­da, pe­rò, per des­grà­cia, en el nou Be­au­ti­ful li­fe hi fal­ten can­çons de pes i ve­ri­ta­ble ím­pe­tu: és tot net fins a l’ex­te­nu­a­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.