Vi­si­tes a les ex­ca­va­ci­ons

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

El Born CCM ofe­reix aquest di­ven­dres, dia 27, du­es vi­si­tes co­men­ta­des a les ex­ca­va­ci­ons de la ciu­tat del 1714 (12.30 i 16.30 h). el­born­cul­tu­rai­me­mo­ria.bar­ce­lo­na.cat del Món. Se­rà di­ven­dres, 27, a les 20.00 ho­res als Jar­dins La­ri­bal. Amb l’in­ves­ti­ga­dor Gui­llem Ale­nyà. ajun­ta­ment.bar­ce­lo­na. cat/mu­se­uet­no­lo­gic

Do­cu­men­tals als Jar­dins de La­ri­bal, a Mont­ju­ïc.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.