Pas­se­jos pel Par­la­ment

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

El Par­la­ment de Ca­ta­lu­nya, un dels més an­tics del món, ofe­reix vi­si­tes guia­des de 45 mi­nuts. Les re­ser­ves es fan on­li­ne a www.par­la­ment.cat.

Parking Shakes­pe­a­re ac­tua a l’Es­ta­ció del Nord.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.