A la fe­li­ci­tat per l’elec­trò­ni­ca

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Cor­re, no ca­mi­nis: en­ca­ra que­den en­tra­des (no és ha­bi­tu­al) per a la prò­xi­ma edi­ció del Brunch in the park, diu­men­ge, 29. Amb un pri­mer es­pa­sa del tech­no com Mar­co Ca­ro­la, el sem­pre ex­cel·lent BeGun o la pro­me­sa ca­nà­ria Héc­tor Cou­to. I les op­ci­ons ha­bi­tu­als per a nens.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.