Cas­tells me­di­e­vals

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

El Mu­seu d’Ar­que­o­lo­gia abai­xa la bar­re­ra per la Di­a­da i de 9.30 a 19.00 ho­res per­met ac­ce­dir a la se­va mos­tra per­ma­nent i a la no­va ex­po­si­ció tem­po­ral, L’ es­plen­dor dels cas­tells me­di­e­vals ca­ta­lans. www.mac­bar­ce­lo­na.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.