2a Set­ma­na LGTBI+

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

Obre aquest pro­gra­ma l’ex­po­si­ció Re­a­pro­pi­ant-nos­de­les­nos­tres vi­des (di­es 7-28). Mos­tra al Cen­tre Cí­vic de Sa­gra­da Fa­mí­lia els re­lats de vi­da de per­so­nes amb iden­ti­tats i/o ex­pres­si­ons de gè­ne­re no nor­ma­ti­ves. www.cc­sa­gra­da­fa­mi­lia.net

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.