Cul­te al pa­tí

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ON -

Ska­te Lo­ve Bar­ce­lo­na, fes­ti­val de mú­si­ca so­bre ro­des, tor­na aquest cap de set­ma­na amb una ter­ce­ra edi­ció en la qual hi hau­rà més i mi­llors ta­llers que mai. Aquest di­ven­dres, 14, la Ska­te Lo­ve Dis­co con­ver­ti­rà La Car­pa del Po­ble Es­pa­nyol en una gran pis­ta de pa­ti­nat­ge amb cui­da­da ban­da so­no­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.