En­tre els 70 i els 90

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

El ca­ris­mà­tic Kurt Vile (a la fo­to in­fe­ri­or) fa una dè­ca­da que en­ca­de­na dis­cos que unei­xen fe­liç­ment el rock clàs­sic dels 70 i l’in­die rock dels 90. Di­lluns, dia 22, pre­sen­ta a Apolo el molt re­cent (va sor­tir el dia 12) Bott­le it in, com de cos­tum acom­pa­nyat per la se­va ban­da The Violators.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.