EL+

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - M IRAR -

La se­va capa­ci­tat per fun­ci­o­nar com a tri­but sen­se cau­re en la cò­pia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.