UNA ‘BURGER’ NO­MÉS PER AL NO­VEM­BRE

Cre­a­ció de tem­po­ra­da amb carn 100% eco­lò­gi­ca dels Pi­ri­neus

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MORTIZ -

DES DE TIMESBURG no pa­ren de llan­çar no­ves pro­pos­tes, al­gu­nes d’elles de tem­po­ra­da. És el cas d’ una no­va ham­bur­gue­sa que es­ta­rà dis­po­ni­ble no­més du­rant el mes de no­vem­bre. Una no­va ela­bo­ra­ció gur­met amb carn 100% eco­lò­gi­ca dels Pi­ri­neus, ro­dan­xes de to­mà­quet amb cre­ma de fe­ta i io­gurt, gerds, oren­ga i uns tocs de cre­ma de Mò­de­na, amb pa de vi­dre.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.