Ku­brick, una ve­ga­da més

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

No em can­so de re­co­ma­nar el ci­cle so­bre Stan­ley Ku­brick de la Fil­mo­te­ca, però és que aques­ta set­ma­na pro­jec­ten Sen­de­ros de glo­ria (dis­sab­te, dia 3, a les 22.00 ho­res) i no tro­ba­ràs res mi­llor a la car­te­lle­ra. Un hí­brid de ci­ne bèl·lic i thri­ller ju­di­ci­al amb elo­qüent mis­sat­ge an­ti­bel·li­cis­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.