Flea Market: 11 anys de ne­o­mer­cat am­bu­lant

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ON -

El Flea Market com­pleix 11 anys, per ai­xò la se­va prò­xi­ma i pro­me­te­do­ra ci­ta (di­uen que hi hau­rà sor­pre­ses) se ce­le­bra­rà l’11 de l’11. A la pla­ça de Blan­quer­na, al cos­tat del Mu­seu Ma­rí­tim, de 10.00 a 17.00 ho­res, per ser pre­ci­sos. Ves abri­gat/a, o bus­ca al­gun jer­sei fron­dós allà ma­teix.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.