La fis­ca­lia vol dos anys pel Lle­vant-Sa­ra­gos­sa

El Periódico de Catalunya [Català] - - ESPORTS -

La Fis­ca­lia An­ti­cor­rup­ció de­ma­na dos anys de pre­só per a 36 fut­bo­lis­tes del Lle­vant i Sa­ra­gos­sa que su­po­sa­da­ment van ma­ne­gar el du­el a Va­lèn­cia el 2011(1-2). La pe­ti­ció es fa ex­ten­si­va a Ja­vi­er Aguir­re, aquell any tèc­nic del Sa­ra­gos­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.