ELS PI­SOS DE LA DRO­GA

El Periódico de Catalunya [Català] - - TEMA DEL DIA -

1

EL PERIÓDICO re­ve­la el pro­ble­ma i la se­va di­men­sió el 20 de ju­li­ol amb el re­por­tat­ge ‘Els nar­co­car­rers del Ra­val’

2

Des d’aquell dia ha li­de­rat el te­ma dels nar­co­pi­sos, que té l’ori­gen en les vi­ven­des aban­do­na­des

3

A més d’as­se­nya­lar bancs i fons, el di­a­ri ha des­ta­pat les mà­fi­es pakis­ta­ne­ses de l’he­ro­ï­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.