Tria de fa­vo­rits a l’ini­ci de l’Open dels EUA

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

Ian Poul­ter i Scott Pi­ercy es van so­bre­po­sar a les ex­tre­mes con­di­ci­ons de la pri­me­ra jor­na­da de l’Open dels EUA de golf, que van pas­sar fac­tu­ra a al­guns dels fa­vo­rits, com Phil Mickel­son (+7), Jor­dan Spi­eth (+7) i Rory McIl­roy (+10), i van aca­bar lí­ders pro­vi­si­o­nals amb 69 cops. Els es­pa­nyols Ra­fa Ca­bre­ra (pa­rell), Ser­gio García (+1) i Jon Rahm (+4) ha­vi­en com­ple­tat mig re­cor­re­gut en el tan­ca­ment d’aques­ta edi­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.