Pocs au­to­bu­sos

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - Ge­or­ges S. Mar­tin

Cap de set­ma­na. Fre­qüèn­ci­es del bus de 16 a 20 mi­nuts d’es­pe­ra, bu­sos plens a ves­sar de gent dre­ta, tu­ris­tes i lo­cals, en bar­ris de plat­ja. ¿Lí­ni­es de «grans pres­ta­ci­ons»? Co­men­ça la tem­po­ra­da i TMB no es po­sa les pi­les (i ells ho sa­ben, te­nen les da­des).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.