Ka­trin Eb­ner

Can­di­da­ta d’AfD

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

★★★★

Risc de nou epi­so­di d’au­ge de l’ex­tre­ma dre­ta a Eu­ro­pa. El par­tit ul­tra-con­ser­va­dor po­dria te­nir avui un no­ta­ble as­cens en les elec­ci­ons de Ba­vi­e­ra, el se­gon land més ric d’Ale­ma­nya, des­prés d’una cam­pa­nya cen­tra­da en la in­mi­gra­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.