I. Pre­go ‘Wis­mic­hu’

You­tu­ber

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

★★★★

El po­pu­lar ar­tis­ta mul­ti­mit­jans ha es­cal­fat els ànims al fes­ti­val de Sit­ges amb la pro­jec­ció de la se­va pel·lí­cu­la Bo­ca­di­llo. La pro­jec­ció –una es­pè­cie de pre­sa de pèl– ha si­gut re­bu­da pel pú­blic amb es­bron­ca­des i in­sults.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.