‘Po­le’ de Hamilton en el GP del Bra­sil

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

Lewis Hamilton (Mer­ce­des) va su­mar la se­va dese­na po­le i sor­ti­rà pri­mer. L’acom­pa­nya­rà a la pri­me­ra fi­la Se­bas­ti­an Vet­tel (Fer­ra­ri). Els seus res­pec­tius com­panys, Valt­te­ri Bot­tas i Ki­mi Räikkö­nen, ocu­pen la se­go­na. Fer­ra­ri ne­ces­si­ta su­mar 13 punts més per­què Mer­ce­des no gua­nyi el cin­què tí­tol se­guit de cons­truc­tors. Car­los Sainz sor­ti­rà quin­zè i Fer­nan­do Alon­so, dis­se­tè.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.