Ac­ti­vi­tats

El Periódico de Catalunya [Català] - - Avui Sortim -

St. An­to­ni Abat,12, T. 934 433 999. dj. i dv. 20 h., ds. 19 h. i dg. 18 h., un clàs­sic del sus­pens! In­fan­tils: ds. 17 h. i dg. 12 h. Entrades a Ticke­tea.com i 902 044 226.

GAU­DÍ BCN CUL­TU­RAL - CEN­TRE EU­RO­PEU

Ex­cur­si­ons cul­tu­rals. Sor­ti­des d'art i his­tò­ria. Vi­si­tes a mu­seus. Ru­tes de na­tu­ra. Sen­de­ris­me. Vi­at­ges per Eu­ro­pa. Av. Di­a­go­nal, 441. Tel. 687 560 502 - 93 430 99 79. www.Cen­troEu­ro­peo.com / www.Cen­treEu­ro­peu.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.