L’es­co­llit

21.55 EL 33 //In­tri­ga

El Periódico de Catalunya [Català] - - Programació Tv -

Di­rec­ció: An­to­nio Cha­var­rí­as Ac­tors: Al­fon­so Her­re­ra (fo­to), Han­nah Mur­ray, Henry Go­od­man, Ju­li­an Sands Pa­ís: Es­pa­nya-Mè­xic (2016) 125 mi­nuts

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.