DELEGACIÓ DE CAS­TE­LLÓ EN EL CONGRÉS DEL PP

El Periódico Mediterráneo - - Castelló -

▶El Par­tit Po­pu­lar de Cas­te­lló va triar els seus com­pro­mis­sa­ris per al congrés re­gio­nal. Car­los Fa­bra en­ca­pça­la­ria la delegació de la que van for­mar part di­ri­gents com Víc­tor Cam­pos, Fran­cis­co Mar­tí­nez i els al­cal­des d’Al­mas­so­ra i Nu­les.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.