LA LLUITA DE L’ÀNGEL I EL DIMONI EN LA BALMA

El Periódico Mediterráneo - - Castelló -

▶ El San­tua­ri de la Balma, si­tuat en els con­fins de Va­lèn­cia amb Ara­gó a Sorita, va ce­le­brar de for­ma mul­ti­tu­di­nà­ria la seua tra­di­cio­nal fes­ta en què no van fal­tar les dan­ses i la re­pre­sen­ta­ció del tea­tre ba­rroc de la lluita de l’àngel amb el dimoni.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.