AL­BERT VA ABAN­DO­NAR LA DIPUTACIÓ PRO­VIN­CIAL

El Periódico Mediterráneo - - Castelló -

Mi­quel Al­bert, un dels di­ri­gents del PSOE més des­ta­cats en el Cas­te­lló dels anys no­ran­ta, va aban­do­nar la seua ac­ta de dipu­tat pro­vin­cial per a cen­trar­se en les tas­ques d’opo­si­ció en el grup mu­ni­ci­pal so­cia­lis­ta, que li­de­ra­va Da­niel Go­zal­bo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.