RATIFICATS ELS CÀRRECS CON­TRA AR­TU­RO CUBEDO

El Periódico Mediterráneo - - Castelló -

▶Des­prés de més de deu anys de pro­cés, la fis­ca­lia i les acu­sa­cions van ra­ti­fi­car els càrrecs con­tra el di­rec­tor de la Cai­xa Ru­ral del Mon­co­fa, Ar­tu­ro Cubedo, que va pro­ta­go­nit­zar un dels pro­ces­sos més llargs en la his­tò­ria ju­di­cial cas­te­llo­nen­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.