MÉS ES­PAI PER A VIA­NANTS EN LA POR­TA DEL SOL

El Periódico Mediterráneo - - Castelló -

El con­sis­to­ri va des­en­rotllar, amb una gran ra­pi­de­sa, la re­for­ma del cen­tre. Des­prés de la po­lè­mi­ca am­plia­ció de les vo­re­res del ca­rrer d’En­mig, que di­fi­cul­ta­ria el pas de des­fi­la­des i pro­ces­sons, s’anava a am­pliar el pas de via­nants en la Por­ta del Sol.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.