‘PARC JURÀSSIC’ PER A LA REOBERTURA DEL SA­BO­YA

El Periódico Mediterráneo - - Castelló -

El Sa­bo­ya, que va que­dar de­vas­tat per un in­cen­di in­ten­cio­nat un any abans, va re­obrir les seues por­tes amb la pro­jec­ció de Parc Juràssic, la pel·lí­cu­la de di­no­sau­res d’Ste­ven Spiel­berg. L’em­pre­sa­ri Alejandro Payá va as­su­mir la ges­tió de la sa­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.