EL RA­VAL VA CE­LE­BRAR LA TÍ­PI­CA FES­TA DE SANT FÈ­LIX

El Periódico Mediterráneo - - Castelló -

El Ra­val de Sant Fè­lix va ce­le­brar les seues tra­di­cio­nals fes­tes en ho­nor al Sant de Can­ta­li­ci. Al ma­tí, es va dur a ter­me la mis­sa i la pro­ces­só. A la ves­pra­da, es va ce­le­brar la tra­di­cio­nal tor­nà del sant amb la tí­pi­ca ti­rà de rotllos des de la ca­sa del cla­va­ri.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.