UN PRES VA GUAN­YAR EL PRE­MI ANDRÉS ES­TE­LLÉS

El Periódico Mediterráneo - - Castellón -

Vicent Coll ere un be­ni­car­lan­do que es­ta­va pres en el cen­tre pe­ni­ten­cia­ri de Cas­te­lló per ha­ver per­tan­gut a Te­rra Lliu­re, una or­ga­nit­za­ció te­rro­ris­ta ca­ta­la­na. Pe­rò era tam­bé re­co­ne­gut poe­ta i va guan­yar el pres­ti­giós pre­mi Vicent An­dres Es­te­llés.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.