LA RE­MO­DE­LA­CIÓ DE LA PLAÇA DE NA VIO­LANT

El Periódico Mediterráneo - - Castellón -

L’Ajun­ta­ment va re­mo­de­lar la plaça de Na Vio­lant, que s’alça junt al Conservatori, in­ver­tint qua­ran­ta mi­li­ons de pes­se­tes. Es­ta plaça la va cons­truir en 1982 la Dipu­tació en el so­lar de la Be­ne­fi­cèn­cia, da­vall el man­dat de Joaquín Far­nós.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.