EL DOL PER LA MORT DEL NÓBEL SE­VE­RO OCHOA

El Periódico Mediterráneo - - Castellón -

▶ Dol a Cas­te­lló per la mort del pre­mi Nóbel i met­ge Se­ve­ro Ochoa, que com­pta­va amb grans amics en la ca­pi­tal de la Pla­na com el far­ma­cèu­tic del ca­rrer Co­lón, Je­sús Cal­de­rón. Se­ve­ro Ochoa va ser un dels grans in­ves­ti­ga­dors es­pan­yols.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.